Jongknapen

Leeftijd: jongens 9 tot 12 jaar (4e t.e.m. 6e leerjaar)

Activiteit: zaterdag van 14u tot 16u

Trimesterplanning

Leiding

 jkn kamp